Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

2016. április 4. (hétfő) 14.00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

▪ Bp. III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 59 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep Duna felöli oldalán, panel épület földszintjén található, két utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gázalapú házközponti fűtés
Irányár: 7.470.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

▪ Bp. III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 118 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep hegy felöli oldalán 10 emeletes panel épület földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, távfűtés
Irányár: 13.500.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

▪ Bp. III. ker. Pacsirtamező u. 26. pinceszint, 17632/0/B/1 hrsz. raktár, alapterülete: 77 m2
A raktár, mely a belső Óbudai hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület pinceszintjén helyezkedik el közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közművek: víz, villany
Irányár: 4.690.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

▪ Bp. III. ker. Tímár u. 15. alagsor, 17629/0/A/1 hrsz. műhely, alapterülete: 85 m2
Belső Óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület alagsorában helyezkedik el a műhely.
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közművek: víz, villany
Irányár: 3.790.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

▪ Bp. III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti, 17621/0/A/41 hrsz. iroda, alapterülete: 197 m2
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület, melyben a helyiség található, az Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el.
Az épület sarkán lévő helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gáz
Irányár: 10.910.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető innen: Pályázati ajánlat és Nyilatkozat, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az 5.000.000.-Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3465 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

2016. április 4. (hétfő) 12.00