Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bem József Díj 2016 – felhívás

2016.01.31.

F E L H Í V Á S
Bem József Díj 2016. évi adományozására

A javaslat benyújtásának a határideje 2015. november 30-ára módosult!

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete és Varsó Bemowo kerületének Képviselő-testülete 2010-ben közösen alapította meg a Bem József Díjat, mely Díj odaítélését és átadását rendelet szabályozza.

„A Díj adományozható annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki (amely) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete közötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedő munkát végzett.”

A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasági kezdeményezés, közélet területein végzett tevékenységért ítélhető oda.

A Bem József Díj évente adományozható lengyel részről egy és magyar részről egy fő/csoport részére.

A magyar díjazott személyére 2015. november 25-éig írásban – a mellékelt 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatványának kitöltésével – tehet indítványt: a polgármester, legalább 5 települési képviselő, az önkormányzat területén működő társadalmi szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, legalább 50 nagykorú állampolgár.

A magyar díjazott kilétéről a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 2016. január 31-éig, az adományozás indokait is tartalmazó határozatban.

A Díj előreláthatólag Bem József születésnapján, márciusban kerül átadásra.
A Díjjal kisplasztika és oklevél jár.

A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat – azaz a kitöltött formanyomtatványt – zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal címére (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3.) postai úton kérjük benyújtani „Javaslat Bem József Díj adományozására” megjelöléssel, 2015. november 25-éig.

/A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti./

A formanyomtatvány letölthető:  Bem József Díj 2016 – formanyomtatvány
Bővebb információ az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető:
Tel: +36-1-437-8834
E-mail: borbely.rita@obuda.hu

2015.11.30.