Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bp. III. ker. Kőbánya utca 12. sz. alatti 64786 hrsz-ú ingatlan eladó

2013. 06. 17. 12:00

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére:

III. kerületben, Békásmegyer-Ófaluban kedvező elhelyezkedésű, jól megközelíthető önkormányzati tulajdonú felépítményes ingatlan eladó!

Bp. III. ker. Kőbánya utca 12. sz. alatti64786 hrsz-ú ingatlan, a telek területe: 339 m2,

A telken kb. 40 m2 alapterületű, avult műszaki állapotú, komfort nélküli, szoba-konyha-kamra helyiségekből álló lakóház található.

Övezeti besorolás: L4-III-O/A, Beépíthetőség: 35%

szintterületi mutató: 0,6 m2/m2

Közmű: Teljes közmű az utcában.

Az ingatlan utcakép szempontjából különösen védett területen helyezkedik el.

Minimálár: 13.560.000,- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 1.300.000.-Ft

P1140263

 

P1140250

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat letéti számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013. június 17-én (hétfőn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztályán (cím: 1033 Bp. Fő tér 1. I./20.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető innen és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázat bontása 2013. június 17-én 12.00 órakor a Bp. III. kerület Fő tér 1. I./20. sz. alatt, az Értékesítési Osztály hivatalos helyiségében történik. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zártkörű licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevőnek szerződéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni az Értékesítési Osztályon a 43-78-646 és a 43-78-639 telefonszámokon.

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www. ovzrt.hu honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

Értékesítési Osztály