Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Főkertész pályázata

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Főkertész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet, 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Elvégzi a fakivágási engedélyhez kapcsolódó feladatokat. Az engedély nélküli fakivágásoknál, csonkolásoknál, rongálásoknál településképi, illetve ökológiai értékének figyelembe vételével kiszámítja a kártérítés mértékét, irányítja és koordinálja a kerületi fakataszter további bővítését, kezeli azt és naprakész nyilvántartást vezet. Részt vesz a zöldfelületek, zöldterületek, lágy- és fásszárú növények védelmére, valamint kezelésére vonatkozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, megalkotásában és végrehajtásában. Irányítja, intézi a szükséges, valamint az eseti engedélyköteles közterületi gyomirtások, növényvédelmi eljárások teljes körű ügyintézését, az illetékes és érintett hatóságokkal együttműködve. Részt vesz és szakmai javaslatokat tesz a kerületben tervezett zöldfelület és zöldterület-fejlesztési, parkosítási, növény- és faültetési tervek készítésénél, amelyhez kellő mélységben ismerje a hazai dísznövény választékot. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékesnek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. Aktívan részt vesz a kerületi lakosság növényesítéssel, favágásokkal és faültetésekkel kapcsolatos tájékoztatásában, szakmai alapon, közérthető formában tájékoztatja a lakosságot írásban vagy a kihelyezett fórumokon az aktuális kivágások, metszések, növényvédelmi eljárások okairól és jellemzőiről. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékes vezetőknek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. A nemzetközi trendeket figyelembe véve új, jövőbe mutató irányelveket fogalmazzon meg.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkertész munkakör feladatainak ellátása, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zöldfelületek, parkok, játszóterek és azok környezetét érintő fenntartási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.24.) Ök. rendeletben szereplő 52 000,- Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2018. (I.31.) Ök. rendeletben jóváhagyott felsőfokú végzettség esetén 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, agrár, műszaki, föld- és földrajztudományi szakképzettség; vagy felsőfokú szakképzettség és közszolgálati, mezőgazdasági szakképesítés,

•         Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, agrármérnöki, kertészmérnöki, favizsgáló és faápoló szakmérnök végzettség, lakott területi fakitermelő szakképzettség (OKJ), növényvédelmi képesítés,

•         Azonos munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű térinformatikai szoftverek ismerete (ESRI, QGIS MapInfo stb.),

•         Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

•         Csapatmunka,

•         Kiváló szintű, alapos, precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,

•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

•         Kiváló szóbeli- és írásbeli kommunikációs, kapcsolatteremtő készség,

•         Stratégiai szemléletmód,

•         Együttműködési készség,

•         Terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.

•         Motivációs levél.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

•         Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/434-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Főkertész.

vagy

•         Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 14 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://obuda.hu – 2020. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.