Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Dajka munkakör – Óbudai Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda

2016. 10. 25.

Óbudai Hétpettyes Óvoda

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda
1032. Budapest, Solymár u.12-14.

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

  • Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

  • Budapest, 1032. Budapest, Solymár utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Óvodai dajka feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, Dajka vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, Dajka vizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

  • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Hétpettyes Óvoda címére történő megküldésével (1033. Budapest, Harrer Pál utca 7. )
  • Elektronikus úton Kiss Anita részére a anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.