Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Energetikus munkakör betöltésére

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§-a alapján

(a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t      h i r d e t 

energetikus munkakör betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai adatbázisának felállítása, kezelése, szinten tartása, kooperáció az önkormányzat társ szerveivel, a közüzemi szolgáltatást mérő órák helyszíni ismerete, adatainak rögzítése, a jelentős fogyasztási eltérések okainak felderítése, a közműszolgáltatókkal (gáz, víz-csatorna, távfűtés, elektromos), valamint az intézmények gondnokaival való együttműködés kiépítése, az energia felhasználás folyamatos figyelemmel kísérése a lehetséges megtakarításokra tekintettel. Pályázatokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, műszaki kidolgozása. A kötelezően előírt ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, energia auditok készítése, illetve készíttetése.

 

Pályázati feltételek:
–      magyar állampolgárság,
–      cselekvőképesség,
–      büntetlen előélet,
–      a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. számú melléklet I./23. pontja szerint

I. besorolási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett épületgépész, energetikai mérnök vagy gépészmérnök szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–           energetikusi illetve energia tanúsítói szakképesítés,
–           épületgépészeti rendszerek tervezésében és kazánok szerelésében, üzemeltetésében való jártasság,
–           elektromos energiagazdálkodásban jártasság,
–           épületenergetikus szakmérnöki képesítés.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–           fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
–           motivációs levelet,
–           iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A kinevezés feltétele az érvényes hatósági bizonyítvány (ideértve a C,D,E,F pontokat is).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

 

A borítékra kérjük ráírni: „Energetikus pályázat, I/B/261-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjétől, a 4378-647-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2013.03.06.