Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

építésügyi hatósági ügyintéző

2016.08.02

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal

építésügyi hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15 pontjában építésügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

építésügyi és hatósági ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben, elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban, szolgáltatás iránti kérelem ügyekben ügyintézési feladatok ellátása, az engedélyezési és egyéb elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban a döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik. rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Felsőfokú képesítés, 29/2012.(III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 15. pontjában , valamint a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak valamelyike: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 •  közigazgatási alapvizsga
 •  építésügyi vizsga
 •  legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  építésigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
 •  ÉTDR hatósági felhasználói ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Építési Hatósági Osztály osztályvezetője nyújt, a 437-8561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Pf 102. Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/528-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie.A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  obuda.hu – 2016. július 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 19.