Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

FELHÍVÁS a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására

2013. 10. 11.

FELHÍVÁS

a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj

adományozására

 

Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 32/2005.(IX.6.) rendelete alapján 2013. évben is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj, amelyhez Önkormányzatunk várja a lakosság, és kerületünk szociális ágazatában tevékenykedő személyek és szervezetek indítványait.

 

A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), akik kiemelkedő tevékenységükkel, vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához.

A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatára – az odaítélés indokait is tartalmazó határozatban – a Képviselő-testület dönt. A díj átadására ünnepélyes keretek között egy fő vagy egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” kerül sor.

Az indítvány feltételei:

A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.

Személy, ill. szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkormányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy szervezet, amely működési engedélyhez kötött tevékenységet a szükséges működési engedély hiányában végez.

Az indítvány benyújtásának módja:

Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2. dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani.

Felvilágosítás Hevesiné Melczer Mónikától a 4378-660-as telefonszámon kérhető.

Az indítványok beérkezési határideje: 2013. október 11. 12 óra.

 

 

                                                                                                                                  Bús Balázs

                                                                                                                                polgármester