Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj 2013. évi adományozására

2013.03.08.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta “A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a Képviselőtestület – rövid indoklást is tartalmazó – minősített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján – a Kulturális, Civil és Kisebbségi Bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: “OSZLOPOK” című kisplasztikája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozat keretén belül május 4-én kerül átadásra.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várjuk az óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Csoportjának címezve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) “Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2013. március 8-ig kérjük eljuttatni.
A felhívás közzététele az Önkormányzat honlapján, január/február/március hónapban az Óbuda újságban, valamint a helyi televízió képújságjának az oldalán folyamatosan történik. Bővebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referensnél kérhető (tel: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

Határidő: 2013. 03. 08., péntek
Eredményhirdetés: 2013. 05. 04., szombat

2013.05.04.