Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj 2016. évi adományozására

F E L H Í V Á S

Óbuda Kultúrájáért Díj 2016. évi adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta

„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő

személyeknek, csoportoknak,

akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”

A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a Képviselőtestület – rövid indoklást is tartalmazó – minősített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján – a Kulturális és Turisztikai Bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:

▪ Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája,

▪ díszoklevél és

▪ bruttó 600.000.- Ft összegű pénzjutalom jár.

A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozat keretén belül kerül átadásra.

A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várjuk az óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztályának címezve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2016. március 11-ig kérjük eljuttatni.

A felhívás közzététele az Önkormányzat honlapján, valamint az Óbuda újságban folyamatosan történik. Bővebb információ Torday Andrea kulturális és turisztikai referensnél kérhető (tel: 4378 553, e-mail: tordayandrea@obuda.hu).

2016. 03. 11.