Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására

2013. 05.10.

Budapest Főváros, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért díjat. Az odaítélést és az átadást a 35/2007.(V.30.) rendeletében szabályozta a Képviselő-testület.

A rendelet szerint:

A díj adományozható mindazon személynek, vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelőzés terén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata után, a Képviselő-testület dönt.

Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.

Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000.- Ft összegű pénzjutalom jár.

A díj Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között kerül átadásra annak a személynek vagy csoportnak, akinek a Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján odaítéli.

Az idei évben erre 2013. június 28-án (péntek) kerül sor.

Az indítvány feltételei:

1. Indítvány olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be, aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint Óbuda lakosai életminőségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életművükkel hozzájárultak.

2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmű, indoklással alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének, eredményének rövid ismertetését.

Az indítvány benyújtásának módja:

Az indítványt és mellékleteit a Szociális Szolgáltató Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2.)

Dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére kell benyújtani, a felmerülő kérdésekre felvilágosítást ad Nyíri Gizella bizottsági referens az alábbi telefonszámon: 43-78-659.

Beadási határidő: 2013. május 10. (péntek 12. 00 óra)