Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Felhívás tervtanácsi tagok kiválasztására

2013.03.04
Felhívás a helyi építészeti-műszaki tervtanácsi tagok kiválasztására

Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 4. pontja alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tervezi a helyi építészeti műszaki tervtanácsról szóló rendelet megalkotását, és 2013 áprilisától a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetését. Várjuk azon építészmérnöki végzetséggel rendelkező tapasztalt tervezők jelentkezését, akik a helyi építészeti-műszaki tervtanács tagjaként részt kívánnak venni a kerület településképnek megőrzésében, javításában.
A tervtanács tagja a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 252/2006. (XII.7.) Kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet.
Különös tekintettel várjuk a műemléki értékek, a fővárosi védett és a helyi védett épített örökség védelmével és tervezésével kapcsolatban magas szakmai tapasztalattal rendelkező tervezőket.
A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet a Főépítészi és Várostervezési Irodához (1033 Budapest, Hídfő utca 18.) kérjük benyújtani 2013. március 4. napjáig.
A beérkezett jelentkezéseket a Városfejlesztési Bizottság értékeli. A Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt a tervtanácsi tagok kiválasztásáról.

Budapest, 2013. február 7.

Bús Balázs

polgármester

Felhívás