Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Főépítész munkakör

2013. 07. 18.

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§-a alapján

(a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t      h i r d e t

 „főépítész” munkakör betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

A településfejlesztéssel és -rendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeivel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának összehangolása a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./19. pontja szerint: okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • főépítészi szakvizsga, vagy az alóli mentesség,
 • öt év szakmai gyakorlat,
 • szakterületnek megfelelő tartalmú továbbképzési kötelezettség teljesítése,
 • gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • vezetői gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a IV. mező 6. pontot is), illetve a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tétel.

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Főépítész pályázat, I/B/556-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Főépítészi és Várostervezési Iroda vezetője, a 4378-634-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.