Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

főépítészi referenst keres a Polgármesteri Hivatal

                 Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                            

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

főépítészi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Hídfő utca 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítészi referens, településrendezési ügyintéző munkakör fő tartalma: III. kerületi Építészeti-műszaki Tervtanács szervezése, bonyolítása, adminisztrálása, lakossági építésügyi kérdések megválaszolása, ügyfélfogadás, napi munkákban a főépítészi vélemények előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontjában meghatározottak közül: Felsőoktatásban szerzett építészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség,
 • Számítógépes felhasználói ismeretek (valamilyen cad program, Word, Excel, Internet használat),
 • Tervezésben és/vagy önkormányzatnál szerzett 4 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Massányi Katalin főépítész nyújt, a
4378-611 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/448-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi referens .

Elektronikus úton: allaspalyazat@obuda.hu oldalon keresztül.

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”) A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

 

2018. április 08.