Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

ifjúsági és oktatási referens munkakör

2015. 08. 18.
Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján (a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t    h i r d e t
a Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztályon
ifjúsági és oktatási referens munkakör
betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

Kapcsolattartás ifjúsági szervezetekkel, azok gyűjtőszervezeteivel, rendezvények követése. Közreműködés Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatának munkájában. Az ifjúsági szervezeteket érintő pályázati kiírások figyelemmel kísérése. Közreműködés az óvodákkal, az óvodakötelezettséggel, oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos ügyekben, helyi és központi ágazati pályázatok előkészítésében, szervezésében és értékelésében.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. Oktatási feladatkör I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.

 • oktatási területen eltöltött szakmai gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermek- és ifjúságvédelem területen eltöltött szakmai gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3.
I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Ifjúsági és oktatási referens pályázat, I/B/687-1/2015.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a társadalmi kapcsolatok, oktatási és kulturális főosztályvezető 4378-921-as telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

2015. 09. 25.