Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény pályázatot hirdet kontroller munkakör betöltésére

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

kontroller

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 , Folyamőr utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése, értékelése. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer vizsgálatok elvégzése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása. Ellenőrzések lefolytatása a szervezeten belül, illetve a hozzátartozó intézményeknél. Tanácsadó tevékenység, adminisztráció, dokumentumok kezelése, nyilvántartások vezetése, részvétel az éves ellenőrzési terv elkészítésében, kockázat feltérképezési és elemzési folyamatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Szakirányú – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Államháztartási könyvelési rendszer ismerete, magas szintű elemző képesség, nagyfokú önállóság, precíz   munkavégzés, kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Költségvetési szervnél szerzett belső ellenőrzési tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz (kérjük, jelentkezésében jelölje meg bérigényét); Nyilatkozat arról, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek személyes adatait a kiválasztási eljárással összefüggésben megismerhetik és kezelhetik. A munkakör betöltéséhez három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Borbás Pálma részére a borbas.palma@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budapest Főváros III. Kerület Óbuda – Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3. – – 2021. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.kszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.