Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

kulturális és turisztikai referens

2016.10.04

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

                             közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Osztály

kulturális és turisztikai referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I./17. oktatási, vagy 1. számú melléklet I./29. pontjában civil kapcsolati és kommunikációs feladatok

Ellátandó feladatok:

kulturális és turisztikai referensi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapcsolatot tart a kerület közművelődési- és közgyűjteményi-, valamint a közművelődési alapfeladatot végző intézményeivel. Előkészíti az ezekkel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, a kerület kulturális koncepciójának és közművelődési rendeletének módosításait. Részt vesz az éves közművelődési cselekvési terv elkészítésében, a feladatkörét érintő képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében. Jegyzőkönyvvezetői feladatokat lát el a Kulturális és Turisztikai Bizottság mellett, segíti a Bizottság munkáját. Részt vesz a kerületi szintű szakmai fórumok szervezésében, a tapasztalatok és a jövőbeni feladatok megfogalmazásában Figyelemmel kíséri a kulturális és turisztikai pályázati kiírásokat, segít a saját önkormányzati pályázatok kidolgozásában. Közreműködik a tematikus kiadványok szerkesztésében, a kulturális adatbázis folyamatos bővítésében. Javaslatot tesz (új) kulturális tevékenységek, formák fejlesztésére, különös tekintettel a helytörténeti forrásokból megismert, feltárt óbudai- és békásmegyeri hagyományok, értékek ápolására, közvetítésének elősegítésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •   Büntetlen előélet,
 •   Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. Oktatási feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés, vagy 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.,
 • hasonló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatírásban szerzett gyakorlat,
 •  művelődésszervezői területen eltöltött szakmai gyakorlat,
 •  kulturális menedzser szakképesítés,
 •  közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 •  közigazgatási alapvizsga/szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt oktatási és kulturális osztályvezető nyújt, a 4378-654 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Pf. 102 Budapest. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/590-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális és turisztikai referens.
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”). A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.