Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Munkaügyi ügyintéző munkakör

2016. 01. 03.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t h i r d e t
munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel, munkavállalókkal és közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munka- és személyügyi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. számú melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör szerint
felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
– legalább 3 év közigazgatásban szerzett munkaügyi/humánpolitikai szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– WINTISZT, KIR3 programok ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete alapján,
– kézzel írt motivációs levelet,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Munkaügyi ügyintéző pályázat, I/B/813-1/2015.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a munkaügyi osztályvezető 4378-605-ös telefonszámán.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2015. 12. 04.