Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Munkaügyi ügyintéző

2013. 10. 08.

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t      h i r d e t

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos munka- és személyügyi feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. számú melléklet II./1. pontja szerint I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, munkaügyi kapcsolatok, humánerőforrás menedzser, személyügyi szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés, II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés,
  • legalább két év közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
  • legalább egy év munkaügyi területen szerzett gyakorlat,
  • felhasználói szintű számítógépes ismeret.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
  • kézzel írt motivációs levelet,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

 A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

 A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a IV. mező 6. pontot is).

 A kinevezés határozott időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3.  I.  em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Munkaügyi ügyintéző pályázat, I/B/754-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a munkaügyi osztályvezető 4378-605-ös telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás előreláthatólag 2013. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.