Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Nemzetiségi tanító, és német szakos pedagógus álláshelyek

2015. 08. 28.

Nemzetiségi tanító, és német szakos pedagógus álláshelyek
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Tankerület a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába
német nemzetiségi tanítói és német nyelvtanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Vörösvári út 93.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• német nemzetiségi tanítói, tanári vagy német nyelvtanári végzettség
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, adatvédelmi nyilatkozat:
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata
• részletes szakmai önéletrajz
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A feladatkörhöz tartozik a német nyelv oktatása, egyéb foglalkozások tartása, az arra rászoruló tanulók fejlesztése.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az igazgató részére a
vorosvari-a@kszki.obuda.hu e-mail címre; további információ a 06 1 3886 900 telefonszámon.