Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat gyermekorvost keres a Pethe Ferenc téri házi gyermekorvosi körzetébe

2021. november 25.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3.) gyermekorvost keres tartósan betöltetlen, 7. számú házi gyermekorvosi körzetébe.

A gyermekorvosi rendelő címe: 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.

Ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): 526 gyermek

Központi ügyelet van, de ügyeletben való részvétel nem kötelező.

A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

Ellátandó feladatok:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

A feladat-ellátási szerződés határozott időtartamra szól (megállapodás szerint).

Jelentkezési feltételek:

  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt feltételek megléte,

Jelentkezéshez benyújtandó iratok:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata.

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. november 25.

Jelentkezés benyújtásának módja:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, Szociális Főosztály, Egészségügyi Osztályának címezve lehet benyújtani
– postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.),
– személyesen (Ügyfélszolgálati Iroda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
– elektronikus úton (postabonto@obuda.hu).

Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi referenstől kérhető a 06 1 437-8659-es telefonszámon.

A jelentkezőkkel a jelentkezés benyújtása után azonnal felvesszük a kapcsolatot. A jelentkezés elutasítása esetén az önkormányzatot indokolási kötelezettség nem terheli.