Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Közterületi és Környezetvédelmi Osztály pályázatot hirdet Közterületi ügyintéző munkakör betöltésére

2020. november 24.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Közterületi és Környezetvédelmi Osztály

Közterületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Laktanya utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 melléklet, 14. Hatósági feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Közterület-használati hozzájárulásokkal kapcsolatos kérelmek kezelése. Számítógépes nyilvántartás vezetése a közterület-használati hozzájárulásokról. Intézkedés a hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő közterület-használati ügyekben. A szakbizottsági és testületi határozatok előterjesztéseinek előkészítése. Közreműködés a szakterületére vonatkozó testületi és vezetői határozatok részfeladatainak végrehajtásában. Közreműködés a szakterületére vonatkozó testületi előterjesztések és jelentések elkészítésében. A közterület-használattal kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása. Helyszíni bejárások, ellenőrzések végzése. Tervezői, társhatósági, szakhatósági egyeztetések elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közterületi és Környezetvédelmi Osztály osztályvezetőjének irányítása alatt hatósági feladat ellátása közterületi ügyintézőként.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 24.) Ök. rendeletben szereplő 52 000 Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) Ök. rendeletben jóváhagyott – felsőfokú végzettség esetén – 35 %-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közszolgálati, műszaki,
 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.
 • Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területének alapos helyismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/486/2020, valamint a munkakör megnevezését: Közterületi ügyintéző.

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 21 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://obuda.hu – 2020. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.