Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Hétpettyes Óvoda/ Szín-Kör-Játék Tagóvoda pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Folyamatos, az állás betöltéséig

Hétpettyes Óvoda – Budapest

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda/ Szín-Kör-Játék Tagóvoda Óvodapedagógus 1 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1032. Budapest, Solymár u. 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Dráma és projektpedagógia, Fenntarthatóságra nevelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Vezetői jogkör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.06.15.