Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék tagóvodája kertész-karbantartó munkatársat keres határozatlan idejű szerződéssel

2020. június 23.

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kertész-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Solymár utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kertész-karbantartó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés,

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, végzettséget igazoló okmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, kertész-karbantartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, végzettséget igazoló okmányok, fényképes önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltatói jogkör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 26.