Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

oktatási és kulturális osztályvezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t  h i r d e t
a Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztályon
oktatási és kulturális osztályvezető munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:

A képviselőtestület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó, az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási-kulturális intézményekkel kapcsolatos átfogó feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet
  17. Oktatási feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.
  oktatási területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • vezetői gyakorlat.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • a betöltendő munkakörre vonatkozó elképzeléseket,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), illetve a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tétel.

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Oktatási és Kulturális Osztályvezető pályázat, I/B/487-1/2016.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a társadalmi kapcsolatok, oktatási és kulturális főosztályvezető 4378-921-as telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás 2016. szeptember 01-jétől tölthető be.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

2016. 07.07
2016.08.06