Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óvodapedagógus Meseerdő Óvoda

2014. 06. 27.

Óvodapedagógus

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §. Alapján

Pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1035 Budapest, Váradi u. 9-11.

 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai feladatok, adminisztrációs feladatok

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII: törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Szakirányú, főiskolai óvodapedagógus végzettség
  • Büntetlen előélet – Kjt. F/7

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevélmásolat
  • Fényképes önéletrajz
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 25.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács Antalné nyújt a

06/20/387-2981-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július 4.

 

Pályázat publikálásának időpontja: 2014. június 2.

2014. 07. 04.