Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óvodapedagógus

2014. 08. 25.

Óvodapedagógus

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §. Alapján
Pályázatot hirdet
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
1035 Budapest, Váradi u. 9-11.

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai feladatok, adminisztrációs feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII: törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú, főiskolai óvodapedagógus végzettség
• Büntetlen előélet – Kjt. F/7

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Oklevélmásolat
• Fényképes önéletrajz
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács Antalné nyújt a
06/20/387-2981-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton – Meseerdő Óvoda, 1035 Budapest, Váradi u. 9-11. címre.
• Elektronikus úton – kovacs.antalne@kszki.obuda.hu

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.

Pályázat publikálásának időpontja: 2014. augusztus 14.

2014. 08. 29.