Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óvodavezetői munkakörének betöltése – Gyermekvilág Óvoda

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

 

Gyermekvilág Óvoda
óvodavezetői

 

munkakörének betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2016.08.01-2021.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01–2021.07.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Vitorla utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettséget igazoló hitelesített oklevél másolata,
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához (a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint),
 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések – vezetői program.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Dosztál Klára nyújt, a 1/4378-655-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton

(Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztály – 1033 Budapest, Fő tér 4.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/157-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető;

illetve

 • Elektronikus úton

(a dosztal.klara@obuda.hu e-mail címre)

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.

 

 

2016. 03. 31.