Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Vackor Óvoda pályázatot hirdet 2-2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Folyamatos, az álláshelyek betöltéséig

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda

2-2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Mókus utca 1.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jagoschitzné Magócs Szilvia nyújt, a (06 1) 388 6753 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda címére történő megküldésével (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596-2/2014, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

Elektronikus úton Jagoschitzné Magócs Szilvia részére a arpad-o@kszki.obuda.hu Email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos