Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat 2 fő dajkai munkakör betöltésére

2016. 09.30.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája állást hirdet 2 fő dajkai munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő teljes munkaidős, határozatlan időre; 1 fő részmunkaidős, határozott időre. A foglalkoztatás jellege: takarítós dajka. A munkavégzés helye: részmunkaidő Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Bp., Pais Dezső utca 2. Teljes munkaidő: Cseresznyevirág Művészeti Tagóvoda, 1039 Bp., Medgyessy F. utca 1. Ellátandó feladatok: takarítói feladatok. lletmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata (középfokú); erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); egészségügyi kiskönyv. Pályázati feltétel: egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi. A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2., Somodiné Kiss Terézia óvodavezető. A pályázatot postai úton, vagy e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obuda.hu). A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 1.