Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat 2014. nyári ifjúsági táborok támogatására

Célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok nyári, belföldi, szorgalmi időn kívüli (kivétel óvodák) táborozásának támogatása

Szorgalmi idő a 2013/2014. tanévben:

–        általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és szakiskola esetében 2013.09.01–2014.06.14.

–        óvodák esetében: szorgalmi időszak nincs meghatározva

A pályázat kiírója: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága

A pályázat forrása: 2014. évi költségvetés. Kiírt pályázat összegének nagysága: 6.300.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: maximum 150.000,-Ft.

A Balatonszabadi-sóstói tábor esetén programszervezésre és eszközbeszerzésre: max. 50.000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 09. 1200 óra.

A kerületben működő nevelési, oktatási és gyermekjóléti intézmények a pályázatukat a Szociális Szolgáltató Főosztályon, a civil- és egyházi szervezetek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer P. u. 2.) a mellékelt formanyomtatványon, írásos formában nyújthatják be.

Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az adatlap átvehető az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról, a www.obuda.hu címről.

Támogatott területek:

1. Iskolai, óvodai szervezésű, egyházi és önszerveződő közösségek (egyesületek, karitasok, szövetségek, alapítványok,) elsősorban III. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek nyári táboroztatása. Az elbírálás során előnyben részesülnek önkormányzat fenntartásában működő óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák és gimnáziumok.

2. Balatonszabadi-sóstói tábor programszervezés, eszközbeszerzés (a felhasználható keret függvényében)

A pályázat kiírója kiemelten kezeli:

– a 7-10 napra szóló, valamint

– a szociálisan rászoruló gyermekek szállás-, utazás-, étkezés- költségeinek csökkentésére irányuló pályázatokat

Szervezési és bérjellegű kiadásokra nem lehet pályázni.

A civil és egyházi szervezetek esetében a pályázott összeg minimum 20%-a, mint önrész, biztosítása kötelező.

Nem vehető figyelembe önrészként a szervezési és bérjellegű kiadás.

Pályázati feltételek:

–   Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Az intézmény és az intézmény segítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szervezetnek minősül. Többes pályázat esetén, valamennyi pályázatot érvénytelennek tekintjük.

–   A pályázaton kizárólag Bp. III. kerületi székhelyű és működésű szervezetek vehetnek részt.

–   Önkormányzati önállóan gazdálkodó intézmények (kivéve: iskolák, szociális-és gyermekvédelmi intézmények), állami és gazdálkodó szervezetek (Bt., Kft. stb.) a pályázaton nem vehetnek részt.

–   A pályázaton azon szervezetek vehetnek részt, melyek bejegyzése a pályázat benyújtásakor már legalább egy éves.

–   A pályázatot benyújtó szervezetnek és a megadott számlaszám tulajdonosának egyezőnek kell lennie, melyet dokumentummal igazolni kell! (pl. számlakivonat, bankszámlaszerződés)

–   Nem kerül elbírálásra azon pályázó pályázata, aki a korábbi években nem, vagy csak részben számolt el az önkormányzattól bármilyen címen kapott támogatással.

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság azon táborokat nem támogatja:

–   amelyekre más bizottságtól 2014-ben már kapott támogatást a pályázó, valamint

–   a határidő után érkezett, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat.

A döntés várható időpontja: 2014.05.20. és 2014.05.29.

 A kerületben működő oktatási-nevelési és gyermekjóléti intézmények esetében a pályázatok elbírálásáról az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a 2014.05.20-i ülésén dönt.

Az egyházi és civil szervezetek esetében a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a 2014.05.29-i ülésén dönt.

Elszámolási kötelezettség: A pályázat nyerteseinek a támogatás, és egyházi és civil szervezetek esetén az önrész felhasználásáról szöveges és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk 2014. szeptember 30-ig.

Az elszámolást az erre a célra rendszeresített adatlapon kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazoló számlákat, (az önrészről is), legalább egy oldal szöveges beszámolót, valamint a résztvevők névsorát a Budapest, III. kerületi lakcím pontos megjelölésével.

Abban az esetben, ha a pályázó üzemanyagköltséget is el kíván számolni, beszámolójához útnyilvántartást vagy kiküldetési rendelvényt kell csatolnia.

A pályázat során elnyert, de fel nem használt támogatást, vagy a támogatás nem engedélyezett, más célú felhasználása esetén az elnyert összeget 8 napon belül vissza kell utalni az Önkormányzat részére.

A pályáztató az általa támogatott programok ellenőrzésének lehetőségét fenntartja.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető:

– kerületben működő intézmények esetében: Horváth Ildikó bizottsági referenstől a 437-8661-es,

– civil és egyházi szervezetek esetében: Radnai Írisztől a 437-8921-es telefonszámon.

Letölthető pályázati kiírás az adatlapokkal

2014. 05. 09.
2014. 05. 20. és 29.