Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat a Hétpettyes Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Hétpettyes Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014.08.15-2019.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.15-2019.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodavezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közoktatási vezetői szakvizsga,

§         szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hitelesített oklevél másolat, nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a 138/1992 (X.8.) Korm.rendelet 5§ (10) bekezdésében foglaltak szerint véleményük kialakításához, a pályázat tartalmát megismerhetik, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetői program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Dosztál Klára nyújt, a +361/4378-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat címére történő megküldésével (1033 Oktatási Osztály, Laktanya utca 4. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/25-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

§         Elektronikus úton Horányi Anna részére a horanyi.anna@obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Óbuda Honlap – 2014. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.