Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Iroda Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2021. február 19.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Iroda

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet, 11. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör, I. vagy II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Teljes körű munkaügyi ügyintézés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében: közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos okiratok készítése, egyéb adatok változásának rögzítése, továbbá távollétek, egyéb juttatások rögzítése, számfejtése a KIRA rendszerben. Jogviszony létesítéshez, módosításhoz, megszüntetéshez kapcsolódó adatok rögzítése a WinTiszt Rendszerben. Megbízási szerződések és azok teljesítésigazolásának készítése, számfejtése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársaival, kimutatások készítése, egyeztetés végzése. Személyi anyagok összeállítása, nyilvántartásának vezetése. Egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása vezetői utasítás alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban álló köztisztviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos munka- és személyügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 20.) ÖK rendeletben szereplő 52 000 Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) ÖK rendeletben jóváhagyott, középfokú végzettség esetén 20 %-os, felsőfokú végzettség esetén 35 %-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közszolgálati, gazdaságtudományi szakképzettség, andragógus szakképesítés, középfokú személyügyi, társadalombiztosítási- és bérügyintéző OKJ-s szakképesítés,
 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló, precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • szakszerűség, jogszerűség betartása,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó együttműködési készség,
 • kiváló szóbeli- és írásbeli kommunikációs, kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/60/2021, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 7 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://obuda.hu – 2021. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.