Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális ügyintéző munkakör betöltésére

2021. február 22.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Szociális Főosztály

Szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet, 9. Szociális és gyámügyi feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabályok, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályok, valamint egyes, a helyi rendeletekben szabályozott:

– települési támogatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés;

– döntésre előkészítés;

– jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása;

– szociális informatikai rendszer használata;

– kapcsolódó nyilvántartások vezetése;

– statisztikai adatszolgáltatások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyermekvédelmi ügyintézői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 20.) ÖK rendeletben szereplő 52 000 Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) ÖK rendeletben jóváhagyott – felsőfokú végzettség esetén – 35 %-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás, jogász,
 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/59/2021, valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 15 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://obuda.hu – 2021. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.