Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Iroda Településrendezési ügyintéző munkakörre

2021. február 1.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal  Főépítészi és Várostervezési Iroda

Településrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Településrendezés / Településrendezési szerződésekre és megállapodásokra vonatkozóan: Előkészíti a településrendezési szerződéseket és megállapodásokat szignálásra és aláírásra. Koordinálja településrendezési szerződések és megállapodások elkészítését, ezzel kapcsolatban egyeztetéseket végez és a konzultációkban részt vesz. Közreműködik a településrendezési szerződések és megállapodások képviselő-testület bizottságai, valamint a képviselő-testület részére történő előkészítésben. Figyelemmel kíséri a településrendezési szerződésekben és a megállapodásokban rögzítettek teljesítését, az attól való eltérést. Településrendezési eszközök nyilvántartására, karbantartására és módosítására vonatkozóan: Intézkedik a Településszerkezeti terv (TSZT), a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) és Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ és DKÉSZ), valamint a kerületi építési szabályzat (ÓBÉSZ) szabályozási elemeinek digitális átvezetésre alkalmas adatainak átadásáról a digitális nyilvántartást vezető részére. Összegyűjti és szükség esetén előkészíti a településrendezési eszközök (területfelhasználás, övezet, szabályozási tervi elemek) módosítására vonatkozó önkormányzati és lakossági igények alapján a szükséges módosításokat. Részt vesz a hatályban lévő településrendezési eszközök (ÓBVSZ, KSZT-k, ÓBÉSZ, DÉSZ és DKÉSZ) karbantartásában, szükség esetén az igényelt módosítások lefolytatásáról gondoskodik. Ellátja a Főépítészi és Várostervezési Iroda tevékenységébe tartozó elemzések, döntés-előkészítések térinformatikai jellegű előkészítő feladatait (térképi adatbevitel, elemzés és kivonat készítés stb.).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településrendezési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 24.) ÖK rendeletben szereplő 52 000 Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) ÖK rendeletben jóváhagyott – felsőfokú végzettség esetén 35 %-os – illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő- szakmacsoportokba tartozó szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Szakirányú felsőoktatásban szerzett építész-, településmérnök, építő- szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Azonos munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló, precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • szakszerűség, jogszerűség betartása,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó együttműködési készség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli- és írásbeli kommunikációs, kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/35/2021, valamint a munkakör megnevezését: Településrendezési ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 14 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.profession.hu – 2021. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.