Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

2013. 08. 28.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §. Alapján Pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai feladatok, Adminisztrációs feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII: törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakirányú, főiskolai óvodapedagógus végzettség
  • Büntetlen előélet – Kjt. F/7

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevélmásolat
  • Fényképes önéletrajz
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 01. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus.28.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács Antalné nyújt a

06/20/387-2981-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

Pályázat publikálásának időpontja: 2013. augusztus 05.