Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás egyedülállóan kedvező bérleti díj meghatározásával önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbevételére

2013. 12. 16. 17:00

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím                               Ágoston utca 14.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               16918/3/A/310

Alapterület                               58 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            közepes

Minimális bérleti díj       28.632,- Ft/hó

Bánatpénz                     34.000,- Ft

 

Cím                               Búza utca 8.

Funkció                         üzlethelyiség

Helyrajzi szám               18910/101/A/316

Alapterület                               83 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       15.274,- Ft/hó

Bánatpénz                     18.000,- Ft

 

Cím                               Hatvany Lajos utca 2.

Funkció                         üzlethelyiség

Helyrajzi szám               64057/17/A/2

Alapterület                               55 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       12.819,- Ft/hó

Bánatpénz                     15.000,- Ft

 

Cím                               Juhász Gyula utca 9.

Funkció                         postahivatal (üzlet/iroda)

Helyrajzi szám               64057/21/A/1

Alapterület                               141 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       36.994,- Ft/hó

Bánatpénz                     44.000,- Ft

 

Cím                               Selmeci utca 21.

Funkció                         raktár

Helyrajzi szám               17406/A/13, 14

Alapterület                               125 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       16.875,- Ft/hó

Bánatpénz                     20.000,- Ft

 

Cím                               Tímár utca 15.

Funkció                         raktár

Helyrajzi szám               17629/A/1

Alapterület                               85 m2

Gépészeti felszereltség   elektromos áram

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       13.855,- Ft/hó

Bánatpénz                     16.000,- Ft

 

Cím                               Boglya utca 1.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               18910/98/A/34

Alapterület                               105 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       29.400,- Ft/hó

Bánatpénz                     35.000,- Ft

 

Cím                               Margitliget utca 3.

Funkció                         műhely, iroda

Helyrajzi szám               62321/50/A/166

Alapterület                               82 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       18.994,- Ft/hó

Bánatpénz                     22.000,- Ft

 

Cím                               Pacsirtamező utca 29.

Funkció                         raktár

Helyrajzi szám               17783//A/55

Alapterület                               96 m2

Gépészeti felszereltség   elektromos áram

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       27.360,- Ft/hó

Bánatpénz                     32.000,- Ft

 

Cím                               Pacsirtamező utca 33.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               17780/A/3

Alapterület                               105 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, gáz

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       20.160,- Ft/hó

Bánatpénz                     24.000,- Ft

 

Cím                               San Marco utca 11.

Funkció                         üzlet, iroda

Helyrajzi szám               17454/A/28

Alapterület                               54 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, gáz

Műszaki állapot:            közepes

Minimális bérleti díj       19.656,- Ft/hó

Bánatpénz                     23.000,- Ft

 

Cím                               Selmeci utca 13., 15.

Funkció                         üzlethelyiség

Helyrajzi szám               17413/A/9, 17412/A/15

Alapterület                               50 + 29 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram

Műszaki állapot:            leromlott

Minimális bérleti díj       13.135,- Ft/hó

Bánatpénz                     15.000,- Ft

 

Cím                               Szindbád utca 2.

Funkció                         üzlethelyiség

Helyrajzi szám               62321/71/A/1

Alapterület                               39 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            közepes

Minimális bérleti díj       9.496,- Ft/hó

Bánatpénz                     11.000,- Ft

 

Cím                               Szindbád utca 2.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               62321/71/A/2

Alapterület                               27 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot:            közepes

Minimális bérleti díj       6.676,- Ft/hó

Bánatpénz                     8.000,- Ft

 

Cím                               Szőlő utca 23.

Funkció                         raktár

Helyrajzi szám               17642/A/1

Alapterület                               55 m2

Gépészeti felszereltség   elektromos áram

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       4.150,- Ft/hó

Bánatpénz                     5.000,- Ft

 

Cím                               Tímár utca 26.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               17621/A/41

Alapterület                               198 m2

Gépészeti felszereltség   víz, elektromos áram, gáz

Műszaki állapot:            erősen leromlott

Minimális bérleti díj       52.315,- Ft/hó

Bánatpénz                     62.000,- Ft

 

Cím                               Váradi utca 26.

Funkció                         iroda

Helyrajzi szám               17005/29 /A/86

Alapterület                               149 m2

Gépészeti felszereltség: víz, elektromos áram, távfűtés

Műszaki állapot: erősen leromlott

Minimális bérleti díj: 22.648,- Ft/hó

Bánatpénz: 27.000,- Ft

A pályázatot zárt borítékban 2013. december 16-án 17 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

– az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;

– az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;

– a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;

– a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

– az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),

– 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),

– szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

– 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,

– 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,

– 5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2014. január 31-ig elbírálja és annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468), ügyfélfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.