Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére

2013. 06. 20.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer területén lévő többlakásos lakóépületek magánerős lépcsőházi belső, zárt rendszerű elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban:kamerarendszer) kiépítési költségeinek támogatására.

Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be.

1.   A pályázat célja

A közrend és közbiztonság megszilárdítása és javítása a lakótelepeken, a bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása, az áldozattá válás megelőzése, a személyes biztonságot nyújtó környezet kialakítása, a vagyonvédelem hatékonyságának növelése, illetve kiemelt fontossággal a kerületi panelépületek lépcsőházainak közbiztonsági ellenőrzése.

2.   Pályázati feltételek

2.1.  Támogatásban kizárólag azok a lakóépületek részesíthetők, amelyek az Önkormányzat által kiírt pályázatnak megfelelő határidő – illetve a hiánypótlásra nyitva álló határidő – leteltéig érvényes pályázatot nyújtanak be.

2.2.  A pályázaton csak azok a lakóépületek vehetnek részt:

a)     amelyekben legalább 12 lakás található;

b)     ahol a tervezett kamerarendszert a közgyűlés megszavazta és döntött a várható költségek mértékéről és a pénzügyi forrásáról.

2.3.  A lakóépület pályázatának tartalmaznia kell:

a)     a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési adatlapot;

b)     a lakóépület közgyűlésének határozatát, mely a térfigyelő rendszerre és a pénzügyi forrásra vonatkozik, valamint a közös képviselő, illetve a szövetkezet elnöke (a továbbiakban: közös képviselő) felhatalmazását a szerződés aláírására;

d)     a tervezett rendszer műszaki leírását és költségvetését;

e)     a kivitelező cég árajánlatát;

f)       a lakóépület közgyűlésének határozatát, hogy amennyiben a beruházás bekerülési összege magasabb a benyújtott költségvetésben szereplő összegnél, akkor ezt a részt a lakóközösség fedezi.

g)   nyilatkozatot, amely szerint a pályázó ismeri és betartja a kamerarendszer telepítésére vonatkozó a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, a Személy – és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységről szóló 2005.évi CXXXIII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény előírásait.

2.4   A kamerarendszerek megfelelő hatékonysága és a személyiségi jogok védelme érdekében olyan rendszer kiépítését támogatja az Önkormányzat, amely megfelel a mellékletben szereplő műszaki paramétereknek, és az adott ingatlannak.

a)        valamennyi be- és kijáratát, valamint a lépcsőházban történő továbbhaladás (lift, lépcsőfeljáró) irányát rögzíti;

b)        a kamerák, illetve a rögzített felvételek képe olyan felbontású és minőségű legyen, hogy arckép felismerését lehetővé tegye;

c)         a kamerák által felvett képeket a DVR zárt rendszerben rögzíti, annak felvételeihez illetéktelen személy nem férhet hozzá;

d)        a kamerarendszer felvételeit legalább 15 napig meg kell őriznie a zárható szekrényben elhelyezésre kerülő képrögzítő egységnek.

3.      PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

3.1.  Támogatás formája

A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

3.2.  Támogatás mértéke

Lépcsőházanként maximum 80.000 Ft.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az általa meghatározott pénzügyi kereten felül beérkezett pályázatokat visszautasítsa, amelynek meghatározója a pályázatok időrendi beérkezése.

3.3.  Az önerő mértéke

A pályázónak legalább a beruházás elszámolható költségének támogatással csökkentett részének megfelelő önerővel kell rendelkeznie.

3.4.  A támogatás kifizetése

Utólagosan, a beruházás átadását követően. A kifizetés igényléséhez mellékelni kell a rendszert kiépítő cég számláját.

4.      ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Jelen kiírás esetében a támogatott projektek kiválasztása egyfordulós eljárásrendben történik. A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal  bírálja el.

A pályázót az elbíráló pályázat leadási határidejétől számított 10 munkanapon belül értesíti döntéséről.

4.1.  A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatok benyújtására 2013. június 20-ig van lehetőség.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

A pályázatot 2 nyomtatott példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), 1 db zárt csomagolásban, postán feladott ajánlott postai küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Postacím: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1033 Budapest, Fő tér 3.

Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemezen jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás címét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket:

– a műszaki tartalomra vonatkozóan a 06-1/367 0961-es telefonszámon vagy az info@okn.hu e-mail címen,

– a pályázatra vonatkozóan a 06-1/4378-515-as telefonszámon vagy a kozrend@obuda.hu e-mail címen tehetik fel.

4.2.  A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és rendszerbe állítására 2013. augusztus 30-ig van lehetőségük. E határidő után keltezett számlát a kiíró nem fogad el.

A pályázati kiírás és a pályázathoz szükséges nyomtatványok letölthetők.
Adatlap önkormányzati intézmények számára