Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

2013. 04. 29.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

-Búza utca 8.

Funkció: üzlet (söröző)

Helyrajzi szám: 18910/101/A/316

Alapterület: 83 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany

Minimális bérleti díj: 1.580.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 157.000.-Ft

 

-Gyógyszergyár utca 32.

Funkció: üzlet (eszpresszó)

Helyrajzi szám: 18833/16/A/33

Alapterület: 61 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, távfűtés

Minimális bérleti díj: 1.140.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 83.000.-Ft

 

-Hatvany Lajos utca 2.

Funkció: üzlet

Helyrajzi szám: 64057/17/A/2

Alapterület: 55 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, távfűtés

Minimális bérleti díj: 850.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 56.000.-Ft

 

-Kabar utca 5.

Funkció: üzlet

Helyrajzi szám: 64057/31/A/124

Alapterület: 63 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, távfűtés

Minimális bérleti díj: 1.180.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 89.000.-Ft

 

-Szérűskert utca 1.

Funkció: iroda

Helyrajzi szám: 18910/77/A/1

Alapterület: 44 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany

Minimális bérleti díj: 850.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 45.000.-Ft

 

-Szindbád u. 3.

Funkció: üzlet (borozó)

Helyrajzi szám: 62321/48/A/3

Alapterület: 54 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, távfűtés

Minimális bérleti díj: 1.620.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 104.000.-Ft

 

-Meggyfa u. 25.

Funkció: iroda

Helyrajzi szám: 18529/14/A/57

Alapterület: 120 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, gáz

Minimális bérleti díj: 1.680.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 241.000.-Ft

 

-Bécsi út 225.

Funkció: iroda

Helyrajzi szám: 169108/2/A/357

Alapterület: 59 m2

Gépészeti felszereltség: víz, villany, távfűtés

Minimális bérleti díj: 1.680.-Ft/m2/hó

Bánatpénz: 118.000.-Ft

 

-Szőlőkert u. 6. „B” csarnok

Funkció: raktár

Helyrajzi szám: 18822/12

Alapterület: 100-1.640 m2

Gépészeti felszereltség: távfűtés (vizesblokk használattal)

Minimális bérleti díj: 540.-Ft/m2/hó*

Bánatpénz: 64.000 – 1.062.000.-Ft

 

-Szőlőkert u. 6. „C” csarnok

Funkció: raktár

Helyrajzi szám: 18822/12

Alapterület: 100-1.340 m2

Gépészeti felszereltség: távfűtés (vizesblokk használattal)

Minimális bérleti díj: 540.-Ft/m2/hó*

Bánatpénz: 64.000 – 868.000.-Ft

 

-Szőlőkert u. 6. „C” csarnok

Funkció: iroda

Helyrajzi szám: 18822/12

Alapterület: 545 m2

Gépészeti felszereltség: távfűtés (vizesblokk használattal)

Minimális bérleti díj: 1.210.-Ft/m2/hó**

Bánatpénz: 791.000.-Ft

 

* A Szőlőkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó

** A Szőlőkert utcai irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó

A pályázatot zárt borítékban 2013. április 29-én 16 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

–           az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;

–           az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;

–           a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;

–           a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:

–           az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),

–           3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),

–           szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

 

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

–           1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,

–           3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,

–           5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A 1037 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlanban lévő raktár- és irodaterületek bérbevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is vállalnia kell:

–       a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó. Az irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó,

–       a Bérlő kötelezettsége elektromos almérőt felszerelni, az áramfogyasztás díját a Bérbeadónak közvetlenül megfizetni,

–       a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül 30 napos határidővel jogosult felmondani,

–       a Bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérlő köteles az általa bérelt raktárrész saját költségén történő leválasztására. A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas, eredeti állapotban Bérbeadó részére – Megbízott útján – jegyzőkönyv és leltár felvétele mellett visszaadni, a leválasztást biztosító szerkezet egyidejű, saját költségén történő elbontása mellett. A Bérlő köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt esetlegesen bekövetkező beázások megszüntetését célzó tetőjavítást saját költségén elvégezni valamint a bérlemény területén (amennyiben szükséges) az elektromos hálózatot kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges beázásokkal illetve a jelzett munkálatokkal kapcsolatosan Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést.

–       figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadószerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2013. május 31-ig elbírálja és annak eredményéről a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.