Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére

2018. június 04. (hétfő) 12 óra
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
Nyilatkozat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére:

 

  • Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Az ingatlan paraméterei:

Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alatti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, udvar megnevezésű ingatlan

A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N

A telekterület: 1864 m2.

Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 64222 hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosa javára, melynek törlése iránt intézkedés történt.

Az ingatlan összközműves.

A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) területű, alápincézetlen, földszint+ tetőtér szinttagozódású.

Műszaki állapota felújítandónak minősül.

Az ingatlan irányára: 85.000.000,-Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték: 8.500.000,-Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

A megtekintéshez időpontot egyeztetni az alább megadott telefonszámokon lehet.

 

  • III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapotú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden közmű megtalálható.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  

Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar

Hrsz.: 22314/12

Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m)

Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza.

 

  • Csillaghegy városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Az ingatlan paraméterei:

Budapest, III. Álmos u. 1. (Szentendrei út 385) szám alatti, 62453 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület  megnevezésű ingatlan

A terület övezeti besorolása: L4-III-HZ/2

A telekterület: 718 m2.

Az ingatlan tehermentes.  

Az ingatlan összközműves.

A telken lévő épület 455 m2 területű, pince, földszint+ tetőtér szinttagozódású.

Műszaki állapota felújítandónak minősül.

Az ingatlan irányára: 52.000.000,-Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték: 5.200.000,-Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

A megtekintéshez időpontot egyeztetni az alább megadott telefonszámokon lehet.

 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2018. június 04. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2018. június 04-én 14:00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!  

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

 

                                                                                                                            Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

                                                                                                                Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály