Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi üres lakások értékesítésére

2014. 06. 16. 12:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi üres lakások értékesítésére

 

Bp., III. Kenyeres u. 39. as. 2., 17327/0/A/2 hrsz.

A lakás belső-Óbudán, hagyományos

téglaépítésű lakóházban található.

22 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, tusoló helyiségekből áll, komfort nélküli komfortfokozatú.

Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.

Tulajdoni hányad: 22/516

A befogadó épület: összközműves

A lakás közművei: víz, villany, gáz, csatorna

Irányár: 2.992.000.-Ft. (ÁFA mentesen)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 300.000.-Ft.

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

Bp., III. Tímár u. 17-19/B. fsz. 1., 17487/0/C/1 hrsz.

A lakás belső-Óbudán, hagyományos

téglaépítésű lakóházban található.

34 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba helyiségekből áll, komfortos komfortfokozatú.

Az ingatlan közepes műszaki állapotú.

Tulajdoni hányad: 34/5411

A befogadó épület: összközműves

A lakás közművei: víz, villany, gáz, csatorna

Irányár: 6.256.000.-Ft. (ÁFA mentesen)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 630.000.-Ft.

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2014. június 16. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány és nyilatkozat letölthető innen, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az 5.000.000.-Ft felett meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3463 és a +36 1 430-3464 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

2014. 06. 16. 12:00