Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására – 2013

2013. 04. 02.

Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldterületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 2. (kedd), 16.30 óra

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani 2 eredeti példányban. (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. (www.obuda.hu)

 

A pályázat kötelező mellékletei:

a, Az elvégezni kívánt munka leírása (tervrajzzal kiegészítve)

b, A lakóépület és környezete rövid bemutatása (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)

c, A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez

d, A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)

e, Hiteles igazolás az önkormányzati tartozásmentességről

 

A benyújtott pályázatokat a Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat az értesítés átvételét követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok:

  • Városképi hatás
  • Kertépítészeti, kertészeti érték
  • Környezetvédelmi hatás
  • Pénzügyi megvalósíthatóság

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  • nagyobb önrész vállalása
  • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
  • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Pályázat-előkészítő és Koordinációs Irodától kérhet.

Pályázati referens: Horváth Krisztina

Telefon: +36 1 4378 576

E-mail: horvath.krisztina@obuda.hu

Segédlet zöldfelület gondozási pályázathoz

Zöldfelület gondozási pályázat pénzügyi beszámoló kellékei társasházak részére

Zöldfelület gondozási pályázati adatlap társasházak részére