Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására – 2014

2014. 03. 31. 18:00

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldterületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek, motoros eszközök, locsoló tömlő és tartozékai beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

Támogatott időszak: 2014.03.01. – 2014.11.30.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2014.03.01. és 2014.11.30. közötti időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. (hétfő), 18.00 óra

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 3 eredeti példányban. (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető innen is:

Pályázati felhívás_zöldfelület_2014

1 melléklet_Pályázati adatlap_zöldfelület_2014

2 melléklet_Pályázói nyilatkozat_zöldfelület_2014

segédlet_ültethető növények

Elszámolás_Pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei_2014

 

A pályázat kötelező mellékletei:

a, Pályázati adatlap (1. sz. melléklet, formanyomtatvány)

b, Pályázói nyilatkozat (2. sz. nyilatkozat, formanyomtatvány)

c, A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)

d, Az elvégezni kívánt munka leírása (tervrajzzal kiegészítve)

e, A lakóépület és környezete rövid bemutatása (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)

f, A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez

A benyújtott pályázatokat a Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat az értesítés átvételét követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok:

  • Városképi hatás
  • Kertépítészeti, kertészeti érték
  • Környezetvédelmi hatás
  • Pénzügyi megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  • nagyobb önrész vállalása
  • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
  • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet.

Pályázati referens: Horváth Krisztina

Telefon: +36 1 244 8225

E-mail: horvath.krisztina@obuda-varosfejleszto.hu