Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

pénzügyi ügyintéző

                           Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Szociális Szolgáltató Főosztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. december 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

pénzügyi és számviteli ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól- és az idevonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Középiskola/gimnázium, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározottak közül: I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 •  pénzügyi területen eltöltött szakmai gyakorlat,
 •  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •   felsőfokú iskolai végzettség,
 •   közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 •   költségvetési gyakorlat,
 •   közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,
 •   számítógép kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 •  motivációs levél,
 •  iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szociális Szolgáltató Főosztály Pénzügyi és Intézményi osztályvezető nyújt, a 437-8546 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/532-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •  Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3. 1. em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtőlé számított 15 napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Előreláthatólag 2017. január 01-jétől lehetőség nyílik a jogviszony időtartamának határozatlan időre történő módosítására. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”). A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 20.

2016.08.04