Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pitypang Művészeti Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

2013. 03. 13.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pitypang Művészeti Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013.08.01.-2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01.-2018.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 , Hunyadi utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodavezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közoktatási vezetői szakvizsga,

§         szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Dosztál Klára nyújt, a 061-4378-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat címére történő megküldésével (1033 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – Oktatási Osztály, Laktanya utca 4. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/OKT/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. [MB1]

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Óbuda Honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.


 [MB1]

2013. június 17.