Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem

2016. április 4. (hétfő) 14.00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetők figyelem!

III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15- 20 % beépítési lehetőséggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!

Pályázható ingatlanok:

 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek
  Terület: 1034 m2
   Irányár: 32 519 685 Ft + Áfa, összesen: 41 300 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek
  Terület: 1584 m2
  Irányár: 47 401 574 Ft + Áfa, összesen: 60 200 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek
  Terület: 1003 m2
  Irányár: 30 000 000 Ft + Áfa, összesen: 38 100 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek
  Terület: 1000 m2
  Irányár: 29 921 259 Ft + Áfa, összesen: 38 000 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek
  Terület: 1007 m2
  Irányár: 33 149 606 Ft + Áfa, összesen: 42 100 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.200.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek
  Terület: 1099 m2
  Irányár: 31 259 842 Ft + Áfa, összesen: 39 700 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek
  Terület: 1006 m2
  Irányár: 31 574 803 Ft + Áfa, összesen: 40 100 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek
  Terület: 1550 m2
  Irányár: 46 377 952 Ft + Áfa, összesen: 58 900 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.900.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek
  Terület: 1516 m2
  Irányár: 43 070 866 Ft + Áfa, összesen: 54 700 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft.
  Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

 

Saroglya utcai telkek4

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető innen: Pályázati ajánlat és Nyilatkozat, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

2016. április 4. (hétfő) 12.00