Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Számviteli osztályvezető munkakör

2013.01.23.

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t h i r d e t
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon
számviteli osztályvezető munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Éves költségvetés előkészítése.
A költségvetési rendelet, a számlarend, valamint az aktuális számviteli szabályok alapján a Polgármesteri Hivatal főkönyvi könyvelésének előkészítése és elkészítése.
A 2000. évi C. törvény és 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat intézményei által biztosított számviteli adatok alapján az önkormányzat konszolidált pénzforgalmi jelentéseinek és mérlegbeszámolóinak elkészítése.
A hivatali és intézményi pénzmaradványok szabályszerű kimunkálása és ellenőrzése.
A képviselőtestület részére jogszabályokban előírt beszámolók és költségvetési rendeletmódosítások elkészítése.
Az Uniós és egyéb pályázatok szabályszerű könyvelésének folyamatos felügyelete.
A KSH részére a könyvelést és a pénzügyet érintő statisztikák elkészítése.
Évenkénti adatszolgáltatás a MÁK-nak – a beszámoló határidejével megegyezően a vagyoni helyzetről (vagyonleltár). Az éves leltározási teendők megszervezése.
A számviteli szabályzatok (a belső jogszabályi előírásokat is figyelembe véve) elkészítése.

Vezetői feladatok:
Csoportvezetőkön – számviteli valamint vagyonfelügyeleti és leltári csoport – keresztül a Számviteli Osztály munkájának ellenőrzése, koordinálása.
Az önkormányzati intézmények számvitelének szakmai irányítása és a jogszabályi előírások szerint felülvizsgálata, a szükséges egyeztetéseket végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./16. pontjában meghatározottak közül:
jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés,
– regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői bejegyzés,
– legalább öt év számviteli területen eltöltött szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– TTG vagy azzal kompatibilis rendszer ismerete,
– WORD, EXCEL, ACCESS, SQL felhasználói szintű ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete alapján,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a C,D,E,F pontokat is), illetve a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tétel.
A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., valamint 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.
A borítékra kérjük ráírni: „Számviteli osztályvezető pályázat, I/B/35-1/2013.”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető 437-8620-as telefonszámán.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Beadási határidő: 2013. január 23.