Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Számviteli-pénzügyi ügyintéző munkakör

Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján (a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t    h i r d e t
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon
számviteli-pénzügyi ügyintéző munkakör
betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, beruházási statisztikák készítése és leltározási folyamatokban való részvétel.

Könyvelési, adatrögzítési feladatok ellátása.

Pénztári kötelezettségvállalások vezetése a Főosztályon bevezetett költségvetési-pénzügyi információs rendszer (PIR) számítógépes program felhasználásával, valamint pénztár-helyettesítési feladatok végzése.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. Pénzügyi és számviteli feladatkörhöz kapcsolódó képesítések közül legalább

gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,

 • pénzügyi-számviteli területen eltöltött szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–     felsőfokú iskolai végzettség,

–     mérlegképes könyvelői végzettség,

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • költségvetési gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,
 • tárgyi eszköz nyilvántartó program ismerete,
 • ACCESS, SQL felhasználói szintű ismerete.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A kinevezés határozott időre (előreláthatólag 2017. augusztus 26-ig) szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3.
I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „számviteli-pénzügyi ügyintéző pályázat, I/B/686-1/2015.”.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2015. 08. 18.
2015. 09. 25.