Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Számviteli ügyintéző munkakör

2013.01.23.

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
(a továbbiakban: Kttv.)
p á l y á z a t o t h i r d e t
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon
számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A költségvetési rendelet, a számlarend, valamint az aktuális számviteli szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat főkönyvi könyvelésében részvétel az osztályvezető utasításai alapján.
A hatályos jogszabályokban meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése.
A hivatali pénzmaradványok szabályszerű kimunkálása és ellenőrzése.
A képviselőtestület részére jogszabályokban előírt beszámolók és költségvetési rendeletmódosításokban való részvétel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet
I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó képesítések közül legalább
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés
– regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
– legalább öt év számviteli területen eltöltött szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat,
– TTG vagy azzal kompatibilis rendszer ismerete,
– WORD, EXCEL, ACCESS, SQL felhasználói szintű ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a C,D,E,F pontokat is) megléte.
A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.
A borítékra kérjük ráírni: „Számviteli ügyintéző pályázat, I/B/36-1/2013.”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető 437-8620-as telefonszámán.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Beadási határidő: január 23.