Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Számviteli ügyintéző

2013. 10. 04.

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján

(a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t   h i r d e t

a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:

A költségvetési rendelet, a számlarend, valamint az aktuális számviteli szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat főkönyvi könyvelésében részvétel az osztályvezető utasításai alapján. A hatályos jogszabályokban meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése. A hivatali pénzmaradványok szabályszerű kimunkálása és ellenőrzése. A képviselőtestület részére jogszabályokban előírt beszámolók és költségvetési rendeletmódosításokban való részvétel.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó képesítések közül legalább középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés,
 • számviteli területen eltöltött szakmai gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú iskolai végzettség,
 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • költségvetési gyakorlat,
 • TTG vagy azzal kompatibilis rendszer ismerete,
 • WORD, EXCEL, ACCESS, SQL felhasználói szintű ismerete.

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a IV. mező 6. pontot is).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Számviteli ügyintéző pályázat, I/B/748-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető 437-8620-as telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.